Telefon Direktori Jabatan Jabatan Kerajaan Negeri & Persekutuan Di Daerah Julau
 
NAMA JABATAN KERAJAAN NEGERI / PERSEKUTUAN NO. TEL NO. FAX
Balai Polis Daerah Julau 084 734216 084 734251
Klinik Kesihatan Daerah Julau 084 734253  084 734253 
Syarikat SESCO Daerah Julau  084 734212  -N/A- 
Syarikat TELEKOM Malaysia Daerah Julau  084 734210  084 734200 
Jabatan Kerja Raya Julau  084 734231  -N/A- 
Jabatan Pertanian Daerah Julau  084 734213  -N/A- 
Pertubuhan Peladang Kawasan Julau/Pakan  084 734655  084 734551 
Jabatan Pelajaran Daerah Julau  084 734241
084 734294 
084 734486 
Sekolah Menengah Kerajaan Julau  084 734266  084 734763
Jabatan Pendaftaran Negara Julau  084 734459  084 734459 
Jabatan Penerangan Daerah Julau  084 734242  084 734771 
Majlis Daerah Meradong Julau, Cawangan Julau  084 734267 084 734151 
Pos Malaysia Cawangan Julau  084 734220  084 734220 
Pejabat Kemajuan Masyarakat Daerah julau(KEMAS) 084 734661 084 734987 
Pejabat RELA Daerah Julau 084 734441 084 734441
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Julau 084 734339 084 734339